Nowy Zastępca Wójt Gminy Nieporęt

Artur Żuchowski – pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, trener zastępowania agresji i umiejętności społecznych, mediator sądowy, terapeuta TSR, certyfikowany coach i menedżer, absolwent Akademii Przywództwa i Liderów Oświaty.

Natychmiast po rozpoczęciu studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie od października 1996 roku podjął pracę jako wychowawca w Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii o/Legionowo.

W okresie od 1996 do 1998 roku współpracował z lokalną gazetą „Nasza Arka” pisząc artykuły  o tematyce społecznej i oświatowej.

Od 1998 roku opracował i prowadził legionowski samorządowy program „Przyjaciel Dzieci i Młodzieży”, współpracując m.in. z ś.p. Markiem Kotańskim z Monaru.

W tym samym roku na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP prowadził zajęcia socjoterapeutyczne  w Słupsku po tragicznej śmierci ucznia. Jako podziękowanie otrzymał list gratulacyjny i referencje od Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Barbary Labudy.

Po ukończeniu studiów założył Studium Profilaktyki i Edukacji „Paideia” otwierając autorskie Punkty Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gminach: Nieporęt, Wieliszew i Pomiechówek.

Prowadził świetlicę profilaktyczną na terenie Legionowa.

Realizował zajęcia profilaktyczne dla uczniów, prowadził szkolenia dla nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej, dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla rodziców. Prowadził również szkolenia coachingowe w prywatnych przedsiębiorstwach.

W latach 2003 – 2011 pełnił funkcję pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klas w Salezjańskim Liceum i Gimnazjum w Legionowie.

Od 2011 roku dyrektor szkół: Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, a od 2014 roku Gimnazjum Specjalne nr 150, które w 2017 roku zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Specjalną nr 394 w Warszawie.

Pomysłodawca i realizator pięciu edycji Warszawskich Konferencji Pedagogicznych. Wieloletni wolontariusz w ramach różnych akcji charytatywnych np. Świąteczna Zbiórka Żywności.

W latach 2002 – 2018 radny Rady Miasta Legionowo, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu, pierwszy koordynator Młodzieżowej Rady Miasta w Legionowie.

W okresie 2016 – 2018 lider sieci eksperckiej „Lepsza Polska” na region Mazowsze w obszarze edukacja, nauka, młodzież, członek zespołu parlamentarnego Bezpieczna Rodzina.

Pasjonat sportu, aktywnej turystyki, książek o rozwoju osobistym i szkoleń.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. Brał udział w dwóch półmaratonach oraz w wielu biegach na dystansie 5 i 10 km.