Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2005

fot. Powiat Legionowski – kwalifikacja wojskowa

W powiecie legionowskim termin stawiennictwa przed komisją wojskową dla mieszkańców gminy Nieporęt ustalono na 6,7,8 oraz 26 marca (w tym dniu tylko kobiety). Wezwania na komisję otrzyma 107 osób ( w tym 3 kobiety).

Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Rozpoczyna się ona od stawiennictwa przed komisją lekarska a kończy rozmową z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia.

Przed  komisją  powinni się stawić mężczyźni urodzeni w 2005 r. Do  kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną także mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby,  które wcześniej w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezgodne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Ponadto do kwalifikacji wzywane są także kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie.