Obwieszczenia o sprostowanie oczywistej omyłki w wydanej decyzji dotyczącej drogi wojewódzkiej numer 631