Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.