Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy wraz z projektem likwidacji oczyszczalni ścieków”