OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r – Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.