Od 1 grudnia można składać wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, iż od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Jest to dodatek dla osób, które wykorzystują do ogrzewania swoich gospodarstw domowych energię elektryczną. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

UWAGA! We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Wnioski należy składać do 1 lutego 2023 r.

Materiały


Wniosek​_o​_wypłatę​_dodatku​_elektrycznego.docx 0.04MB


Instruktaż​_Jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_elektryczny​_gospodarstwa​_domowe.docx 0.03MB