Odbiór azbestu z terenu Gminy Nieporęt w 2022 roku

Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że wnioski o odbiór i demontaż azbestu na 2022 rok można składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt. Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kontakt pod nr tel. (22) 767 04 10.

WNIOSEK:

http://www.nieporet.pl/…/upl…/2016/01/wniosek-azbest.pdf

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:

https://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2015/12/zalacznik-azbest.pdf?fbclid=IwAR13HxMsl0PRdbWKy-kIFGLDG5nqCTBiDK3BAlLfd1XUMEXxNDMYUJAitIk