Odpady komunalne ważymy na PSZOK-u

Na terenie naszego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie zamontowana jest waga najazdowa służąca do ważenia ww. odpadów. Samochody, którymi odbierane są odpady komunalne od mieszkańców gminy oraz z PSZOK-u najpierw wjeżdżają na wagę przed dokonaniem odbioru ww. odpadów, a następnie po dokonaniu ich odbioru. Pozwala to na kontrolowanie ilości odbieranych odpadów komunalnych z terenu gminy.

Waga najazdowa na terenie PSZOK w Nieporęcie