Ogłoszenie o o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Józefów – rejon ulicy Głównej i ulicy Orzechowej, w gminie Nieporęt”