Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego o planowanej przerwie w dostawie wody dla odbiorców na terenie Osiedla Wojskowego w Białobrzegach