Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2022 roku.