Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2023 roku