Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody 28 marca 2023 r.