Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Akacjowej i ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt”.