Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Akacjowej i ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt”.