Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ” Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt