Ogłoszenie o zmianie godzin otwarcia gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w czwartek 28 września

Ogłoszenie o zmianie godzin otwarcia gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w czwartek 28 września