Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026.