Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o wykazie nieruchomości Gminy Nieporęt przeznaczonych do dzierżawy i najmu

ajmu