Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –