Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –