Planowane pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. prowadzi pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku.

Na terenie Gminy Nieporęt pomiary zaplanowano w dniach 15-19 stycznia 2024 r.

Więcej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

Adres e-mailowy do kontaktu: laboratorium@networks.pl