„Pod Biało-czerwoną” – Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nieporęt w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”

W 2022 roku, Gmina Nieporęt otrzymała dotację z programu rządowego o nazwie „Pod Biało-czerwoną” . Projekt ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

W ramach projektu wykonana została dokumentacja projektowa oraz zainstalowany został 12-metrowy maszt wraz z flagą. Maszt został zlokalizowany na Placu Wolności w Nieporęcie, w miejscu gdzie odbywa się większość uroczystości patriotycznych na terenie gminy Nieporęt. Koszt realizacji zadania to 7 651,81 zł, pokryty w całości z dotacji rządowej.