Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W


Przebudowa ul. Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej dofinansowana została z państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 jako zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W”. Zadanie obejmuje przebudowę chodnika, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, progów zwalniających, wyniesionego przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia oraz oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja z całą pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.