Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W


Remont fragmentu ul. Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej. Zadanie obejmowało przebudowę chodnika, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, progów zwalniających, wyniesionego przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia oraz oznakowanie poziome i pionowe. Na przebudowę fragmentu drogi Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Inwestycja z całą pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.