Postanowienie nr 1920/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 19 kwietnia 2024 r. o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nieporęt na kadencję2024-2029 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Wójta Gminy Nieporęt.