Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie informuje o kampanii prozdrowotnej, inspirującej Polki i Polaków do wprowadzania zmian na lepsze w swoim życiu po pandemii koronawirusa. Hasło przewodnie kampanii #Żyj Dobrze

Prozdrowotna kampania #ŻyjDobrze została zainicjowana, aby zachęcić kobiety i mężczyzn do wprowadzenia zmian na lepsze w swoim życiu po pandemii koronawirusa.

Celem głównym kampanii jest przypomnienie, że wyborów wpływających na nasze życie dokonujemy każdego dnia. Chcemy uwrażliwić odbiorców naszych treści na potrzebę stałego identyfikowania swoich problemów zdrowotnych  i samodzielnego radzenia sobie z wieloma aspektami swojego życia. Uczyć podejmowania dobrych wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu. Chcemy kształtować zachowania i postawy sprzyjające poprawie zdrowia kompleksowo: w sferze fizycznej, psychicznej czy społecznej. 

Wykorzystując powszechne obecnie w tej chwili narzędzie, jakim są media społecznościowe (Facebook, Twitter, www) chcemy, poprzez zaplanowany cykl specjalnie przygotowanych postów i artykułów, zachęcić Polaków do działania, do odbudowy swojego dobrostanu psychicznego i fizycznego.

Kampania kierowana jest do  kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci, seniorów i młodzieży to właśnie grupy docelowe naszych działań. Przy czym treści dotyczące dzieci będziemy kierować w przekazie do ich rodziców.

Materiały edukacyjne przygotowaliśmy, mając na uwadze pięć obszarów tematycznych, najbardziej istotnych pod kątem odbudowy zdrowia po pandemii:

  1. Aktywność fizyczna
  2. Higiena
  3. Zdrowe żywienie
  4. Zdrowie psychiczne
  5. Profilaktyka (w tym: regularne badania diagnozujące stan zdrowia po COVID-19, sezonowe szczepienia, PSO, mammografia, itp.)

Kampania realizowana będzie w mediach społecznościowych. Podzielona została na 5 tematycznych tygodni. Przez kolejne 7 dni zostaną zaprezentowane treści z jednego obszaru tematycznego, skierowane do różnych grup odbiorców. Na profilach społecznościowych PSSE w Legionowie FB i TT rano i wieczorem będą publikowane pojedyncze posty. Na koniec tygodnia zostanie zaprezentowany post podsumowujący treści z danego obszaru tematycznego, popularyzowane podczas minionych dni. Jednocześnie co tydzień na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-legionowo oraz  https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa,  zostanie opublikowany artykuł popularnonaukowy dotyczący każdego obszaru tematycznego.

Kampania potrwa od piątku 20 maja do początku wakacji, do 24 czerwca.