PRZEDŁUŻENIE STOPNI ALARMOWYCH

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które od 1 marca 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

– drugiego stopnia alarmowego CRP (3. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie nr 17;

– drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie nr 16;

– drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie nr 18;

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Apelujemy do Wszystkim mieszkańców o zachowanie ostrożności, czujność i rozwagę!

W przypadku zauważenia niepokojących zachowań

lub sytuacji budzących niepokój prosimy powiadomić odpowiednie służby.

Tabela stopni alarmowych w Polsce
Tabela stopni alarmowych w Polsce