Przypominamy o obowiązku rejestracji lub aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO

Przypominamy o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w Gminie Nieporęt w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR( rejestr działalności regulowanej) w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.