ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA GAZOCIĄGU WARSZAWSKIEGO

Na terenie gminy Nieporęt – w Józefowie i Michałowie-Grabinie – ruszyła budowa Gazociągu Warszawskiego, który zapewni mieszkańcom aglomeracji warszawskiej bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu br. i potrwają do I kwartału 2025 r.

Gazociąg Warszawski będzie liczył 28,5 km, a jego trasa prowadzi od Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie aż do miejscowości Mory w gminie Ożarów Mazowiecki. Na terenie gminy Nieporęt zaplanowano odcinek o długości ok. 1,9 km. Będzie on przecinał ul. Szkolną w Józefowie (przekroczenie drogi będzie realizowane bezwykopowo, bez wstrzymywania ruchu), a następnie skrzyżowanie ul. Rodziny Kalińskich i ul. Leśnej. Następnie trasa prowadzi przez las aż do ul. Obrębowej (1 Maja).

Prace budowlane rozpoczną się od odhumusowania, tj. zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi i odłożenia jej wzdłuż placu budowlano-montażowego. Odhumusowany będzie cały pas inwestycji na szerokości do 32 metrów, a na terenach leśnych do 15 metrów. Następnie wzdłuż trasy zostaną rozwiezione rury i wykonany zostanie wykop, w którym będą układane rury po ich uprzednim zespawaniu. Po ułożeniu całego gazociągu i wybudowaniu obiektów naziemnych wykop zostanie zasypany. W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone próby techniczne. Po ich zakończeniu i przeprowadzeniu odbiorów technicznych gazociąg zostanie przekazany do użytkowania, a jego przebiegu zostanie oznaczony żółtymi słupkami znacznikowymi. Budowa całego gazociągu ma być zakończona w drugim kwartale 2025 roku.

Zobowiązania prośrodowiskowe

W trakcie projektowania trasy Gazociągu Warszawskiego GAZ-SYSTEM podjął szereg czynności, które ograniczą ingerencję budowy na środowisko. Dzięki dodatkowym nakładom w wysokości ok. 36 mln zł udało się ograniczyć wycinkę drzew o ok. 30%.  Zaplanowano również nasadzenia nowej zieleni w gminach i dzielnicach położonych na trasie inwestycji. W listopadzie 2022 r. posadzono już około 28 tys. sadzonek drzew na terenie Leśnictwa Białobrzegi. Po zakończeniu budowy, na podstawie uzyskanej decyzji środowiskowej planowane jest także nasadzenie do 5600 szt. sadzonek drzew oraz 2,3 ha krzewów wzdłuż całej inwestycji.

GAZ-SYSTEM prowadzi również szereg działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w regionach, w których zlokalizowane są inwestycje. W porozumieniu ze społecznością lokalną, na etapie realizacji danego projektu, prowadzone są różnego rodzaju inicjatywy partnerskie oraz działania sponsoringowe.

GAZ-SYSTEM będzie również  corocznie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Środki te zasilą budżety gmin i będą wykorzystywane na potrzeby lokalnej społeczności np. na rozwój lokalnej infrastruktury.

Gazociąg Warszawski – najważniejszy gazociąg dla stolicy i okolic

Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy umożliwiając przesył ponad 2 mld m3 gazu rocznie. Pozwoli również na przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców – np. elektrociepłowni i ciepłowni, co z kolei przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Dodatkową korzyścią będzie poprawa jakości powietrza w stolicy i okolicznych gminach, dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz ziemny.

Więcej informacji o inwestycji jest dostępnych na stronie www.gazociagwarszawski.pl

Kontakt dla mieszkańców:

Infolinia: tel. 885 888 251

Email: gazociag.warszawski@gaz-system.pl

Strona www: gazociagwarszawski.pl