Ruch kolumn pojazdów wojskowych w ramach cyklicznych ćwiczeń wojskowych

Zgodnie z informacją Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, od dnia 12 lutego 2024 roku na drogach niemal całego kraju w ramach cyklicznych ćwiczeń wojskowych, odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych. Ćwiczenia odbywają się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Ruch pojazdów wojskowych odbywać się będzie od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce. Kolumny wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób
aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one
eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska
Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi
władzami, w tym lokalnymi.

Kierowcy, zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności, prosimy nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Jednocześnie prosimy nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów oraz innych danych dotyczących prowadzonych ćwiczeń wojskowych. Ochrona tych informacji jest bardzo ważna, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie, publikacje w sieci zdjęć oraz informacji na temat urządzeń i instalacji wojskowych może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa narodowego.

Tegoroczne ćwiczenia są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.