Spotkanie dla kandydatów, którzy chcą wstąpić do gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich