Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie

W związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie, zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniach konsultacyjnych z projektantami. Spotkania odbędą się 27 listopada w godzinach 18.00-20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt oraz 2 grudnia w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kątach Węgierskich w godzinach 11.00-13.00. Na spotkaniu będzie możliwe ustalenie przebiegu trasy odejścia kanalizacyjnego do posesji.