Uchwała nr LXIV/105/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt