Uczestniczenie w kulturze -ankieta

Poniższa ankieta została przygotowana przez Mazowiecki Instytut Kultury i dotyczy naszych sposobów spędzania wolnego czasu, w tym przede wszystkim korzystania z wydarzeń kulturalnych, stacjonarnych i online. Jej wyniki będą służyć instytucjom kultury z województwa mazowieckiego do ustalenia, jak zmieniło się nasze uczestniczenie w kulturze pod wpływem pandemii oraz do przygotowania oferty najlepiej odpowiadającej na potrzeby odbiorców. Raport z badań będzie dostępny na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz na stronach instytucji wspierających badanie. Ankieta jest anonimowa, zawiera 19 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 8 minut.

Link do ankiety: https://naszwolnyczas.webankieta.pl/

Ankieta będzie aktywna do 31 października 2023 r.