Utrudnienia na Osiedlu Głogi na ul. Czarneckiego w związku z budową kanalizacji deszczowej  i przepompowni wód deszczowych

Od dnia 30.01.2023 r. rozpoczną się roboty sanitarne przy budowie kanalizacji deszczowej  i przepompowni wód deszczowych w ul. Czarnieckiego na osiedlu Głogi (na odcinku od skrzyżowania  z ul. Sienkiewicza w godz. 7 – 18).

Z uwagi na prowadzone roboty i brak możliwości przejazdu w trakcie robót  przygotowano objazd z ul. Czarnieckiego drogą tymczasową z drugiej strony
ul. Czarnieckiego do ul. Sienkiewicza.

 Przepraszamy za utrudnienia.

Objazd z ul. Czarnieckiego drogą tymczasową z drugiej strony ul. Czarnieckiego do ul. Sienkiewicza.