Utrudnienia w ruchu, w związku z organizowanym zgromadzeniem w dniu 20 marca 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy,

zostały podjęte ze strony Urzędu Gminy Nieporęt  wszelkie starania aby jutrzejsze planowane zgromadzenie nie wpłynęło negatywnie na kursowanie autobusów na terenie gminy Nieporęt. Zgodnie z deklaracjami organizatora oraz policji autobusy będę przepuszczane przez miejsca zgromadzeń. Mogą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu na czas udrożnienia przejazdu. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu oraz organizatorem zgromadzenia. Informujemy, że w myśl przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach – organ gminy nie wydaje zezwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia. Do obowiązków organu należy przede wszystkim weryfikacja zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz powiadomienie właściwego Komendanta Powiatowego Policji, a także pozostałe służby i organy administracji, o ile przewidują to przepisy wskazanej ustawy.

Szczegóły powiadomienia o jutrzejszym zgromadzenia jakie uzyskaliśmy od Zarządu Transportu Miejskiego

poniżej

https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2024/03/19/zgromadzenia-publiczne-w-powiecie-legionowskim/

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Nieporęt informuje, że w związku ze zgromadzeniem zaplanowanym na okres: od godz. 07:00 w dniu 20.03.2024 do godz. 10:00 w dniu 21.03.2024 roku zostaną zamknięte dla ruchu następujące lokalizacje drogowe:

– Nieporęt rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 631 i 633 (rondo im. Jana Pawła II) tj. skrzyżowanie ulic Zegrzyńskiej i Jana Kazimierza, okres: od godz. 07:00 w dniu 20.03.2024 do godz. 07:00 w dniu 21.03.2024 r.

– miejscowość Rembelszczyzna, dwa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 632 i 633, (ronda im. rotmistrza Witolda Pileckiego) tj. skrzyżowanie ulic Jana Kazimierza i Strużańskiej, okres: od godz. 07:00 w dniu 20.03.2024 do godz. 10:00 w dniu 21.03.2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z komunikatem ZTM w Warszawie, po ustaleniach z organizatorami zgromadzeń oraz policją autobusy będą przepuszczane.

W przypadku ewentualnej całkowitej blokady przejazdu dla autobusów linii 705 i 735 są przygotowane objazdy jako plan awaryjny i zostaną wdrożone tylko w przypadku ewentualnej całkowitej blokady rond w Rembelszczyżnie i ronda w Nieporęcie.

Urząd Gminy konsultował się z właścicielami prywatnych posesji aby na czas strajku umożliwili skierowanie ruchu drogowego przez prowadzone przez siebie działalności gospodarcze zlokalizowane wokół rond w Rembelszczyźnie, ale z uwagi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prywatnych przedsiębiorców nie uzyskano zgody na takie rozwiązanie.

W związku z powyższym prosimy śledzić na bieżąco media społecznościowe oraz portal ZTM https://www.wtp.waw.pl zakładka AKTUALNOŚCI. W razie pytań tel kontaktowy (0-22) 767-04-40.

Poniżej dwie trasy objazdowe umożliwiające obsługę komunikacyjną Gminy Nieporęt:

1) z Nieporętu i Stanisławowa Pierwszego (po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego) przez następujące ulice: Izabelińską, Przyszłość i Słoneczną do ul. Kobiałka i ul.Płochocińskiej w Warszawie.

2) z rejonu Wólki Radzymińskiej i Białobrzegów ulicami: Nowolipie, Małołęcka, Izabelińska dojazd do Nieporętu oraz objazd w kierunku Warszawy: ulicami Nowolipie, Małołęcką, Izabelińską, Przyszłość i Słoneczną do ul. Kobiałka i ul. Płochocińskiej w Warszawie.

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo, wychodząc na przeciw stawianym Nam wyzwaniom chcemy poinformować, że podejmujemy wszelkie starania mające na celu zminimalizowanie wszelkich utrudnień w związku ze zbliżającym się protestem rolników, który odbyć się ma w dniach 20 i 21 marca 2024 r. na terenie naszej gminy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu oraz organizatorem zgromadzenia. Wszystko to w trosce z myślą o mieszkańcach. W związku z przewidywanymi utrudnieniami Wójt Gminy Nieporęt zwrócił się do organizatora zgromadzenia z pismem. Jednocześnie, w odpowiedzi na posty, które zamieszczane są na oficjalnym profilu Gminy Nieporęt, informujemy, że w myśl przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach – organ gminy nie wydaje zezwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia. Do obowiązków organu należy przede wszystkim weryfikacja zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz powiadomienie właściwego Komendanta Powiatowego Policji, a także pozostałe służby i organy administracji, o ile przewidują to przepisy wskazanej ustawy.