Uwaga! Zbliża się termin zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć do Wójta Gminy Nieporęt wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i fakturami VAT  (lub  ich  kopiami) stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  od  1  sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  20 grudnia 2022 r., w 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju. W  roku ubiegłym stawka ta wynosiła 1 zł do 1 litra zakupionego paliwa.

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi