Wieści Nieporęckie nr 11(262) z dnia 30 listopada 2023 r.