Wieści Nieporęckie nr 12 (263) z 15 grudnia 2023 r.