Wójt Gminy Nieporęt Agnieszka Powała

Dziś w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyła się I  sesja Rady Gminy Nieporęt IX kadencji 2024-2029.Obrady rozpoczęło złożenia ślubowania przez radnych IX kadencji oraz Wójta Gminy Nieporęt Agnieszki Powały. Zaświadczenie o wyborze wręczyła członkom Rady oraz pani Wójt Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Bożena Bartkiewicz.

Agnieszka Powała urodziła się 16 stycznia 1978 roku. Mieszka w Nieporęcie. Ma wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz szereg ukończonych studiów podyplomowych, m.in. edukacji początkowej i reedukacji (Uniwersytet Warszawski), zarządzania oświatą (Instytut Badań Edukacyjnych MEN) i psychologii biznesu dla menedżerów (Akademia Leona Koźmińskiego).

Szczyci się ponad 20 latami pracy w edukacji, przez 15 lat piastowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. W tej roli dała się poznać jako kreatywna menedżerka – w szkole działa wiele inicjatyw skierowanych do uczniów, realizowane są dodatkowe zajęcia i projekty dla uczniów oraz rodziców. Zawsze cechował ją bardzo dobry kontakt nie tylko ze swoimi podopiecznymi, ale również z gronem pedagogicznym i rodzicami. Zaczynała od placówki, do której uczęszczało 120 uczniów, obecnie jest ich prawie 600. Corocznie organizowała wypoczynek kolonijny letni i zimowy dla dzieci ze szkoły. Ponadto wspierała utworzenie pływackich klas sportowych. Była współzałożycielką, oraz honorową członkinią Uczniowskiego Klubu Sportowego Pogoń Józefów. Swoimi działaniami wykraczała poza mury szkoły, angażując i integrując lokalną społeczność.

Agnieszka Powała  wzięła udział w organizacji siedemnastu finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – od 2007 roku jest zaangażowana w tę popularną ogólnopolską akcję w jej lokalnej odsłonie w Gminie Nieporęt, która przyciąga do szkoły w Józefowie tysiące mieszkańców gminy i spoza jej terenu. Impreza jest znakomicie zorganizowana, prowadzona w dużej mierze przez Agnieszkę jako „lokalnego dyrygenta” WOŚP. Ponadto wspiera działania Caritas w Józefowie. Jako przewodnicząca zespołu „Józefinki” promującego Gminę Nieporęt i Powiat Legionowski angażuje się w działalność charytatywną dla dzieci.

Przez dwie ostatnie kadencje piastowała funkcję radnej Powiatu Legionowskiego angażując się przede wszystkim w sprawy edukacji, kultury, inwestycji i spraw społecznych. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Dbała o sprawy ważne dla mieszkańców, merytorycznie argumentując swoje stanowiska i wnioski. W swoich działaniach uwzględniała zdanie innych osób, współpracowała z organizacjami pozarządowymi.

Agnieszka Powała jest nie tylko sprawną menedżerką, ale po prostu dobrym człowiekiem. Daje wszystko, co ma najlepsze, aby obdarzyć drugiego człowieka miłością, bezpieczeństwem i akceptacją. Tworzy wspaniałą rodzinę zastępczą dając tym samym szanse na prawdziwy dom i prawidłowy rozwój psychofizyczny swoim dzieciom. Wspólnie z dzieciakami, partnerem Grzegorzem i psem Atosem stworzyła dom, który jest zawsze otwarty dla ludzi, pełen życzliwości i dziecięcego uśmiechu.

W 2010 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2014 roku, w dowód uznania za efektywne działania na rzecz społeczności wiejskiej, otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.