Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udostępnione są w BIP Gminy Nieporęt www.bip.nieporet.pl, na stronie internetowej Urzędu (zakładka praca) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko pracy.