Zamknięcie ul. Przyszłość w związku z robotami drogowymi

Szanowni Mieszkańcy,

Od 25 marca rozpoczną się roboty drogowe polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych i nawierzchni asfaltowej na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym. W związku z tym wykonawca inwestycji informuje o konieczności zamknięcia, na czas prowadzonych robót, ulicy Przyszłość.  Dojazd do posesji będzie zapewniony. Ruch na ulicy Strużańskiej będzie odbywał się jak dotychczas.