Zamknięta ulica Cicha w Rembelszczyźnie

W związku z budową oświetlenia w ul. Cichej w Rembelszczyźnie w pobliżu gazociągu wysokiego ciśnienia zachodzi konieczność zamknięcia ulicy na czas trwania robót.