Urząd Marszałkowski zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br.

Roczny program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań do realizacje przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również jakie zadanie publiczne w danym roku samorząd określa jako priorytetowe.

  • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022.
  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Wypełnij i przekaż wypełniony formularz konsultacyjny do 20 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2023”

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Pliki do pobrania:

Zródło : https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/zapraszamy-do-wspoltworzenia-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2023-rok.html