Bezpłatne badania profilaktyczne powiatowego programu zdrowotnego

Ruszyła tegoroczna edycja powiatowego programu zdrowotnego. Mieszkańcy ponownie mogą skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób nowotworowych.

Jak co roku w ofercie znalazła się akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych. Ponadto zaplanowano realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowanego do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA. Z kolei dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi.
Badania wykonywane są w MEDIQ Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod numerem telefonu: 22 774 26 40.