Zaproszeni do głosowania na kandydatów na członków mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji