Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – 1) uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa, 2) uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt