Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w Konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną w Gminie Nieporęt, pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w postaci ogniska profilaktyczno – wychowawczego na rzecz dzieci i młodzieży w miejscowości Rynia”.