Zarządzenie Nr  3/2024 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 stycznia 2024 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Nieporęt w zakresie działań dla osób w wieku emerytalnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, jako działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, pod nazwą: „Wspieranie, aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytalnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi jako działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, służące profilaktyce uzależnień, w 2024 roku“.